این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

Farsi Papers Indexed by Civilica


Posted on:
Farsi Papers Indexed by Civilica

The accepted Farsi papers will be indexed by CIVILICA.


The accepted Farsi papers will be indexed by CIVILICA.
Information about other indexing agencies will be announced once the approvals are obtained.


Important Dates

Autumn round:
Paper Submission Due
: 30/Dec/2020
Decision of Acceptance: 26/Jan/2021

Spring round:
Paper Submission Due
: 12/Jun/2021
                               22/Jun/2021
                               26/Jun/2021
Decision of Acceptance: 24/Jul/2021
                                03/Aug/2021

Conference Date: 1/Sep/2021

 

Paper Template

poster