این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

:: Sponsors


   
IEEE Iran Section   Informatics Service Corporation   Regional Information Center for Science and Technology
   
Mobile Telecommunication Company of Iran   Civilica   ISeCure
         
   
Afta Strategic Management Center   Research Center for Development of Advanced Technologies   Amnafzar Gostare Sharif
         
         
         
 

Important Dates

Autumn round:
Paper Submission Due
: 30/Dec/2020
Decision of Acceptance: 26/Jan/2021

Spring round:
Paper Submission Due
: 12/Jun/2021
                               22/Jun/2021
                               26/Jun/2021
Decision of Acceptance: 24/Jul/2021
                                03/Aug/2021

Conference Date: 1/Sep/2021

 

Paper Template

poster