این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

:: News


Important Dates

Autumn round:
Paper Submission Due
: 30/Dec/2020
Decision of Acceptance: 26/Jan/2021

Spring round:
Paper Submission Due
: 12/Jun/2021
                               22/Jun/2021
                               26/Jun/2021
Decision of Acceptance: 24/Jul/2021
                                03/Aug/2021

Conference Date: 1/Sep/2021

 

Paper Template

poster